A mecseki Roboz József pihenő felújítása

A Pécsi Rotary Club 2021-ben elhatározta, hogy felújítja a Mecseken, az Állatkert mellett álló, tudomása szerint eredetileg a Pécsi Rotary Club által 1935-ben felállított Roboz pihenőt.

Miután a pihenőn köztudottan többször táblacsere történt, a Club szerette volna az eredeti névadójáról elnevezett táblát a felújítás során visszaállítani, ugyanis sok volt a bizonytalanság a névadó körül. Ennek tisztázására felkértük Dr. Schmelczer-Pohánka Éva történészt, könyvtárvezetőt (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár), hogy kutatásával segítse a hiteles felújítást, a pihenő felállításának körülményeit, névadójának pontos kilétét, az eredeti felirat szövegét felkutatni.

Dr. Schmelczer-Pohánka Éva: Elcserélt nevek, A Roboz József pihenő története (1935-2023) címmel dokumentálta kutatásait, a cikk megjelent a Mecsek Egyesület Évkönyvében (Mecsek Egyesület évkönyve a 2023. évről. Pécs, 2024. 226–235.). A cikket ide kattintva le tudják tölteni.

A cikkből idézünk gondolatokat:

„A Misina déli lejtőjén, a 15-ös (Kardos) út és Bánffay Simon út kereszteződésénél, az árnyékot adó fák alatt áll egy kőfalas pad, a Roboz pihenő. Elkészítésének ötlete a Pécsi Rotary Club tagjaitól származott, akik ekképpen kívántak kegyelettel megemlékezni a tragikus hirtelenséggel 1928. év végén elhalálozott tagtársukról, Roboz József bankfiók-igazgatóról. A mecseki mészkőből készült, művészi kivitelű Roboz-emlékpad felállítására 1935. májusában kaptak engedélyt, megtervezésére és elkészítésére pedig Hoffmann László építészmérnököt kérték fel.”

„Roboz József Ferenc 1877. december 7-én született a Győr vármegyei Ménfőn. ….. Aktívan részt vett Pécs város társadalmi (és politikai) életében: esküdt volt (1907-ben), a Mecsek Egyesület (1917-től rendes tag) és a Pécsi Rotary Club, valamint a Pécsi Nemzeti Casino tagja.”

„Oppe Sándor 1959-es turistakalauzát alapul véve az emlékpad névadójának Roboz Imrét, a Mecsek lelkes barátját jelölték meg: így is maradt 21 éven keresztül, egészen 2023 tavaszáig. Roboz József neve – több mint valószínű – a második világháborút követően eltűnt a köztudatból.”

„Roboz Imre (1892–1945) ….. semmilyen szállal nem kötődött sem Pécs városához, sem a Mecsekhez. A köztudatban híres Robozként azonban őt jegyezték: innen eredhetett már 1959-ben a téves névcsere. A mindent tisztázó kutatás és az eredeti emléktábla feliratának korabeli fényképfelvétel alapján való megismerése után a Pécsi Rotary Club 2022/23 folyamán vállalta az emlékpad teljes felújítását, a tábla cseréjét, valamint a környezet rendbe tételét. Az ügy fáradhatatlan mozgatórugója V. Harcos Kornélia lett.

Végül 2023. június 6-án került megrendezésre a pihenőpad és az új, sorban a negyedik emléktábla átadási ünnepsége, immáron a névadó bankigazgató teljes nevét tartalmazó felirattal, a Rotary Club nemzetközi logójával, valamint a felállítás eredeti és utolsó megújítási dátumával.”

ROBOZ JÓZSEF PIHENŐ
Alapító tagja emlékére állította 1935-ben,
felújította 2023-ban a Pécsi Rotary Club.

Az eredeti Roboz József pihenő 1940–1950 körül

A pihenőpad Roboz Imre nevével (2002–2023)

A Roboz József pihenő újonnan felavatott táblája 2023. június 6-tól

A Roboz József pihenő 2023. június 6-tól

A Roboz József pihenő átadója (2023. június 6.)