Nemzetközi kapcsolatok

A Rotary Club Pécs az 1991. évi újraalapítás óta eltelt években széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki. Eleinte az elsődleges szempont a kapcsolatépítésben az volt, hogy azok Pécs testvérvárosi együttműködéseit erősítsék.

Az osztrák kapcsolatok természetesen következtek a Rotary Club Pécs leobeni alapításából, valamint abból, hogy a magyarországi klubok 2007-ig az osztrák 1910 District tagjai voltak. Az osztrák kapcsolat domináns szerepet töltött be az első időkben, s nagyon intenzív volt egészen a 70 éves jubileumi ünnepségig. Elsősorban a pécsi klub tagjai utaztak Leobenbe egy-egy érdekesebb előadásra, karácsonyi családi estekre és különböző ünnepi alkalmakra. A kapcsolat a mai napig élő. 2016-ban is meglátogattuk a leobeni Rotary Clubot, akik nagy létszámban vettek részt a 25 éves charterünkön.

Baranya székhelyének nemzetközi kapcsolataiban kiemelt helyet foglal el Finnország, különösen Lahti, Pécs testvérvárosa. A finnekkel az első kapcsolatokat Varsányi Ferenc evangélikus lelkész barátunk hozta Lahti Mokkula Clubjának evangélikus lelkésze, Norma személyében. Kölcsönösen meglátogatták egymást klubjaikban, majd a Lahti Mokkula Club képviseletében két házaspár jelent meg a 70 éves jubileumon. 1998 júniusában az RC Pécs 26 fős küldöttségét fogadta az RC Lahti Mokkula Club, amelynek tagjai családoknál laktak, ennek eredményeként barátságok szövődtek. Ezt újabb kölcsönös látogatások követték.

A romániai, azon belül erdélyi kapcsolatok alapját is a Pécs és Kolozsvár testvérvárosi kapcsolata jelentette. A két klub között napi szintű kapcsolatot ápolt Farkas László (RC Pécs) és Elkan György (RC Cluj Napoca/Kolozsvár). Az első közös program 1999-ben volt, amikor a kolozsvári klub nemzetközi képzőművész tábort szervezett Lazban egy rotarys birtokán, amelyen a pécsiek jóvoltából a Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium három tanulója vett részt. Fittler Miklós klubtársunk jelentős szerepet játszott abban, hogy a kolozsvári klub beindította ifjúsági csereprogramját.

A 2007-es év újabb fordulatot hozott a két klub életében. Ekkor került sor annak az együttműködési szerződésnek az aláírására, amelynek eredményeként a pécsi kórház projekt Kolozsváron is megvalósulhatott 2008-ban. Az együttműködésnek köszönhetően a kolozsvári gyermekkórház 120 000 dollár értékben kapott műszereket. Mindezek szervezésében jelentős szerepet vállalt Farkas László mellett a kolozsvári klub tagja, Elkan György, akinek a munkáját az RC Pécs Paul Harris díjjal ismerte el.

Az együttműködés fejlődésének megkoronázása volt, amikor Eördögh Zsolt, mint elnök az RC Pécs részéről aláírta a testvérklub megállapodást a kolozsvári klubbal. A kolozsvári barátság további barátságokat eredményezett Déssel, Csíkszeredával, Székelyudvarhellyel. Ennek a barátságnak lett a gyümölcse a székelydályai református templom helyreállítása és orgonájának felújítási munkái.

Több alkalommal is részt vettek a székelyudvarhelyiek a pécsi jótékonysági esteken, amit a pécsiek is viszonoztak Székelyudvarhelyen. 2013 májusában az udvarhelyi klub jótékonysági rendezvényén a pécsi klub pénzadománnyal járult hozzá az ottani tehetséges és rászoruló fiatalok oktatásának elősegítéséhez. 2015-ben az RC Pécs a sződemeteri „Költsey Ferenc emlékház” felújításához és emlékének ápolására adott át adományt Tasnádon. 2016-ban tíz fővel képviseltük a klubot a székelyudvarhelyi klub rendszeres éves jótékonysági báljai közül is kiemelkedő rendezvényén, melyen azóta is mindig ott vagyunk, és támogatjuk a kiemelkedő eredményt elérő magyar diákokat. 2018. őszén a 20 éves Charter ünnepségükön is jelen voltunk. 2019. november végén 40 fős küldöttséggel vettek részt Villányban egy baráti vacsorán és a Pécsi Rotary Adventet is támogatták.

Az RC Pécs erdélyi programjai révén sok pécsi rotarysta (és barátaik) jutottak közelebb a székely lelkülethez, váltak elkötelezett „Erdély-járóvá”. Ahogy az egyik utunk során egy farkaslakai barátunk sommásan megállapította: „ti már nem csak a kirakatot látjátok, már bévülre is kerültetek”.

A török kapcsolat a 2010.évi Európa Kulturális Fővárosa program részeként, az akkor az elnöki posztot betöltő Kalmár Nagy Károly kapcsolatépítési munkájának köszönhetően jött létre. A pécsiek 2009 szeptemberében találkoztak Szigetváron az isztambuli Kadiköy Rotary Clubbal, ahol a Barátság Parkban a koszorúzást követően Borsós István, a pécsi Rotary Club tagja tárogatón eljátszotta a török himnuszt. Az együttműködési megállapodás aláírására Isztambulban 2010 májusában került sor. 7 fős küldöttséggel vettünk részt a 40 éves Charterükön Isztambulban. A 25 éves charterünkre 10 fő érkezett a Rotary Club Kadiköyből.

A délvidéki kapcsolatok – Szerbia, Horvátország, Szlovénia – elsősorban a szabadkai származású, Svájcon keresztül Pécsre érkezett Matisa Lászlónak voltak köszönhetők, akinek tagsága idején nagyon jó kontaktus alakult ki a horvátországi Eszék, a szlovéniai Ptuj valamint a szerbiai Szabadka és Pécs között.

A délvidéki kapcsolatok közül az Eszéki Rotary Clubbal a legerősebb a kapcsolat, mely a Sárkányhajó versenyek kapcsán aktivizálódott. Azóta minden évben részt veszünk a karácsonyi jótékonysági koncertjükön, a csúzai Rotary Disznótoroson. Hasonlóképpen ők is képviseltetik magukat a Sárkányhajó versenyeinken, báljainkon, Újévi Koncertünkön, Elnöki Láncátadó ünnepségünkön. A Pécsi Rotary Advent rendezvényünk keretében 2017. óta mindig támogatnak egy rászoruló, de tehetséges diákot a pécsi Horvát Iskolából. Ezen alkalmakat megtiszteli jelenlétével a Horvát Köztársaság pécsi Konzulja is. Pécs főterén ilyenkor horvátul csendülnek fel a karácsonyi dalok – a népek barátságának jegyében. 2016-ban írtuk alá az együttműködést tovább erősíteni szándékozó testvér club megállapodást.

A Rotary Club Nazareth-tel élő kapcsolatunk van. Évente 3-4 alkalommal látogat el volt elnökük club üléseinkre. Az Eszéki Rotary Clubbal már aláírtak egy testvérclub megállapodást, és előkészítés alatt van a velünk való megállapodás is. 2018. óta támogatják a Pécsi Rotary adventet 100e Ft ajándékkal, melyet egy pécsi rászoruló, tehetséges fiatal kap meg.

Seattle (USA) testvérvárosa Pécsnek. Az ottani 600 fős Rotary Clubban 2 magyar tag is van. Az ő kezdeményezésükre a Gandhi Gimnáziumban először az étkező ablakok cseréjét, korszerűsítését finanszírozták a Rotary Club Pécs közreműködésével, majd egy 8 milliós Ft értékű projekt keretében a kollégium vizesblokkjainak felújításának költségeit utalták át.

Ígéretesen alakul új kapcsolatunk a németországi RC Weidennel, mely egy, az általuk felajánlott tanulmányi ösztöndíjjal kezdődött. Azóta a két klub már kölcsönösen meglátogatta egymást. Az ösztöndíj-program működik, sőt megmozgatva klubunkat mi is eltervezzük hasonló program létrehozását határon túli magyar gyermekek számára.

Más típusú, de jelentős nemzetközi ismertséget és kapcsolatokat hozott a 2014/15 Rotary év, amelyben klubunk adta a Rotary Magyarország kormányzóját Lengyel Tamás személyében. A 2015. évi District konferencia keretében Pécsett fogadtuk a Rotary 19-es zóna meghatározó képviselőit a világ különböző részeiről, akik elismerően nyilatkoztak az itt tapasztalt munkáról. Több nemzetközi rendezvényen vettünk részt, ezek közül kiemelkedett a grazi „Rotary újjászületés Kelet-Európában” témájú konferencia. A konferenciát jelenlétével megtisztelte Gary C. K. Huang, a 2014/15 Rotary év világelnöke.

Nemzetközi kapcsolataink folyamatosan és állandóan bővülnek. Változatlanul a legfontosabb célunk a környező országok Rotary klubjaival való kapcsolatépítés.