Cserediák program

A Rotary érték, bizalom, összetartozás.

A Rotary világszervezet egyik kiemelt célja, hogy a népek, nemzetek közötti barátság szorosabbá váljon, egymás kultúrájának, hagyományainak, nyelvének megismerésével erősödjön a tolerancia, a szolidaritás és a béke a világban. Ebben óriási szerepe van a személyes részvételnek, közreműködésnek és a találkozásoknak, a jószolgálati elkötelezettség és kooperáció révén válnak valóra a jótékonysági célok.

A Rotary ifjúsági csereprogram, akár a hosszú utas (egy tanévre szóló), akár a rövid utas (4-8 hetes STEP) program is éppen ezeket a törekvéseket valósítja meg: az ifjúság számára teremt lehetőséget arra, hogy megismerjen távoli világokat, embereket, hogy a fiatalok megtanulják értékelni a világ dolgait más szempontok alapján, megtanuljanak alkalmazkodni, együttműködni.

A diákcsere programban való részvétel anyagi áldozatokkal is jár, de jelentős energiabefektetést is követel a résztvevőktől. A Rotary ifjúsági csereprogram a kölcsönösségen alapul. A kiutazó cserediákok családjának fogadási kötelezettsége is van: kiutazó gyermekeik helyett külföldi diákokat kell életükbe, családjukba fogadni, családtagként kezelni és gondoskodni róluk. Ez egy tanulási folyamat mind a fogadó család számára, mind pedig a cserediák számára. Sok örömet él át a fogadó család az új családtaggal, de természetesen vannak hullámvölgyek is: nyelvi hiányosságok, kulturális különbségekből adódó félreértések, honvágy. A cserediákoknak – bár majdnem felnőttek – kisgyerekként kell fogni a kezüket, különösen a csereévük első harmadában. Szeretni kell őket. A sok szeretet és odafigyelés pedig rengeteg vidámságban, élményben és szeretetben köszön vissza.

A diákcsere program szinte egy idős a RC Pécs újjáalakulásával. Az első pécsi kislány, aki az Egyesült Államokba utazhatott, ma már több gyermekes édesanya. 1992-től 2016 nyaráig ötvenkilenc középiskolás utazott el és ugyanennyi érkezett Pécsre a tengerentúli országokból, Japántól Alaszkáig és Brazíliától Kanadáig. Köszönhető ez az ifjúsági felelősök munkájának és a fogadó családok gondoskodásának, valamint a RC Pécs támogatásának.

A RC Pécs az itt tartózkodó külföldi diákokkal folyamatosan tartja a kapcsolatot, a gyerekek havonta egy alkalommal meghívást kapnak a klubtalálkozóra, amikor is beszámolnak életükről, iskolai előmenetelükről. Emellett állandó résztvevői a klub által szervezett egyéb eseményeknek, kirándulásoknak, koncerteknek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Pécsről a világ számos pontjára, hosszabb, rövidebb időre kiutazó tizenévesek is hasonló odafigyelésben részesülnek, s egy egész életre szóló tapasztalatot, élményeket, barátokat szereznek. Gyermekeink „megemberesednek”, nemcsak önállóvá válnak, de értékrendjük is kiegészül, megszilárdul.

Rotary hosszú utas diákcsere program

Ez a program nem egy egyéves nyelvtanfolyam, hanem kulturális csere, baráti kapcsolatépítés. Nyilván ennek nem elhanyagolható eleme a nyelvi-kommunikációs fejlődés, az adott ország, környezet, család szokásainak, hagyományainak megismerése és gyakorlása. A fiatalok megfelelő elhelyezéséről, iskoláztatásáról, biztonságáról a fogadó Rotary Clubok gondoskodnak, ez egyfajta garancia a szülőknek, hogy gyermeküket nyugodt szívvel engedhetik el. A hosszú utas ifjúsági csere program azon 15-18 éves diákok részére nyitott, akik jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, kommunikatívak, kreatívak, érdeklődőek és ki akarják próbálni magukat új helyzetekben. Az idegen környezetben töltött egy év néha nehéz, küzdelmes, néha unalmas, de összességében nagy kihívás, rengeteg élmény, kaland, szép emlék – egyszóval óriási lehetőség. Aki egyszer átélte a cserediák lét összetartó erejét, a szoros barátságokat, közös élményeket, annak többé nem jelent problémát a nyelv, az ismerkedés, az utazás.

A hosszú utas diákcsereprogram időtartama 1 tanév: országonként kicsit eltérő lehet, de általában augusztustól június végéig tart. A családba fogadás általában rotációban zajlik, egy cserediák optimális esetben 3 havonta családot vált.

 

Rotary rövid utas diákcsere program

A rövid utas ifjúsági csereprogramnak két típusa létezik:

1. Family to family – Short Term Exchange Program – STEP

A diákcserének ez a típusa direkt csere, mely azt jelenti, hogy a tőlünk kiutazó diák azt a társát fogja vendégül látni, aki őt fogadta. A csere időtartama az ország földrajzi helyétől függ. A déli féltekén lévő országok esetén ez általában 6-8 hét (két hónap), az északi féltekén lévő országok esetén 4-6 hét.

Jelenleg a RC Pécs az alábbi országokkal áll kapcsolatban: Argentína, Belgium, Luxemburg, Brazília, Dánia, Dél-Afrika, Hollandia, India, Izland, Kanada, Mexikó, Németország, Oroszország, Spanyolország, Törökország, USA. Ezen a programon belül a kiválasztott és gondosan felkészített 15-17 éves, középiskolai tanulmányaikat még be nem fejezett fiatalok utazhatnak a Rotary Nemzetközi Diákcserében résztvevő országokba 1-2-3 hónapra.

2. Nyári kéthetes program (Camp)

Az európai és néhány azon kívüli Rotary Club nyári kéthetes tábora, amelyre kölcsönösségi alapon hívjuk és küldjük egymás diákjait. A táborban általában közel azonos korú fiatalok vesznek részt, országonként legfeljebb egy fiú és egy lány. Az ottani programot felnőtt Rotary tagok szervezik és felügyelik. A rövid utas (kéthetes) nyári program, amely nagyon népszerű nemcsak a középiskolások, hanem az egyetemisták körében is, főleg európai országokra – de nemcsak azokra terjed ki. Általában egy hetet töltenek olyan családnál, akikért a helyi fogadó Rotary klub vállal garanciát. A második héten pedig a helyi Rotary gondoskodik szervezett közösségi programokról valamennyi ott lévő cserediák számára.

Diákcsere programra való jelentkezés menete hosszú utas diákcsere és STEP esetén:

  1. regisztráció a www.ryep.hu oldalon általában szeptember, október folyamán;
  2. személyes bemutatkozás a RC Pécs ülésén, egyeztetett időpontban;
  3. támogatás esetén Rotary területi meghallgatáson kell részt venni (december, január folyamán);
  4. jelentkezési lap kitöltése angol nyelven, orvosi vizsgálati eredmények, iskolai ajánlások beszerzése;
  5. orientációkon való részvétel.

Rövid utas tábori jelentkezés a meghirdetett táborok leírásai szerint, általában januártól folyamatosan lehetséges a szabad helyek függvényében.