Küldetés és célok

Mi a Rotary mozgalom?

A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó szándék. Ezeket az ideálokat ápolják a rotarysták heti baráti összejöveteleiken és ezek szerint az ideálok szerint élnek.

A Rotary-t Paul Harris és három barátja alapította Chicago-ban 1905-ben. Azóta világméretű mozgalommá fejlődött, melyben 200 országban közel 33 000 klubja működik több mint 1,2 millió taggal.

Magyarországon az első Rotary Club 1925-ben alakult Budapesten. A Rotaryt, lévén amerikai ihletésű, 1941-ben betiltották. 1989-ben Budapesten alakult újjá az első klub kb. 60 taggal, és további klubok ezt követően alakultak meg Budapesten, Pécsett, Szegeden, Sopronban, Győrött és Szombathelyen.

A magyar Rotary Klubokat tömörítő magyarországi Rotary Districtet (District 1911) 2020 januári adatok szerint összesen 52 db Rotary Club alkotja, melyeknek összesen 1136 fő tagjuk van.

Küldetésünk:

Barátságra alapozott önzetlen szolgálat a társadalmi szolidaritás elősegítése és a közösségek támogatása céljából.

Jövőkép

„A magyar Rotary District mind belső, mind tágabb környezetében egy ismert és elismert, példamutatóan működő szervezetként tevékenykedik. Kultúrájában meghatározó a barátság, az egymás iránti tisztelet és tolerancia. Határozott társadalmi felelősségvállalással és vonzerővel rendelkezik, ami elősegíti a létszámban való megerősödést és a további fejlődést.”

Célunk a segítőkészség a mindennapi életben („Service Above Self”)

  • a barátság ápolásával, amely alkalmat ad hasznosnak bizonyulni mások számára,
  • a magán- és hivatásos életben magas etikai alapelvek, valamint minden, a közösség számára hasznos tevékenység értékeinek elismerése által,
  • valamennyi rotarysta felelősségteljes magán, hivatásbeli és nyilvános tevékenységének támogatásával,
  • a jó szándék ápolásával, amely a népek közötti megértést és békét szolgálja olyan dol-gozó emberek világközössége által, akiket a segítőkészség ideálja egyesít.

A négy kérdés próba

A magas etikai alapelvek alkalmazásának és betartásának az emberek közötti kapcsolatokban bevált mércéje a következő négy kérdésnek történő pozitív megfelelés:

  • Igaz-e?
  • Tisztességes-e minden érintett számára?
  • Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot?
  • Javát szolgálja-e minden érintettnek?