10 középiskolás diák részesült támogatásban a Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat keretében

A Rotary Club Pécs már hosszú évek óta kiemelt feladatának tartja a Pécsett tanuló tehetséges fiatalok felkutatását és azok támogatását, előmenetelük segítését. Úgy gondoljuk, hogy a tehetségeket helyzetbe kell hozni, meg kell adni nekik minden esélyt ahhoz, hogy az életben sikeresek lehessenek.

A Rotary Club Pécs által tavaly útjára indított Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat kiemelt célja a tehetséges és rászoruló, pécsi középiskolás fiatalok támogatása, annak érdekében, hogy kiemelkedő művészeti, tudományos vagy sport tevékenységüket kibontakoztathassák, elmélyíthessék, ezáltal a kiválósági területükön a jövőben sikeresek lehessenek.

A Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat anyagi hátterét a Pécsi Rotary Ösztöndíj Alap képezi. Az Ösztöndíj Alap anyagi forrása elnyert pályázatokból és a térségben működő vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek adományaiból adódik össze.

A 2021. évi Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat meghirdetésére a Covid pandémia okozta nehézségek miatt idén nyáron kerülhetett sor. E nyári időszak ellenére is 16 db pályázat érkezett be, s bátran elmondható, hogy alapos, szépen megfogalmazott pályázatok születtek.

A beérkezett pályázatokat egy hét tagból álló Értékelő Bizottság értékelte, előre meghatározott értékelési pontszámrendszer alapján. Az értékelés főbb szempontjai a tudományos, művészeti vagy sport területen elért eredmény, a rászorultság (családi háttér, anyagi helyzet) és a támogatás felhasználását illetően megfogalmazott célok és tevékenységek indokoltsága, részletezettsége voltak.

A Rotary Club Pécs a rendelkezésére álló források és az értékelő bizottsági tagok által adott pontértékek átlagának figyelembevételével 10 fő pécsi középiskolás diák pályázatát tudta támogatásban részesíteni, összesen 1.360.000 Ft értékben.

A támogatottak között vannak a zeneművészetben kiemelkedő eredményekkel rendelkező ifjú művészek (tambura, fuvola, ének, ütőhangszerek), vers- és prózamondásban jeleskedő diák, rajzművész, valamint számos sportág jeles fiatal képviselői (rúdugrás, úszás, vízilabda, vívás).

A Rotary ösztöndíj támogatásban részesült diákoknak az elismerő oklevelek ünnepélyes átadására és a támogatói szerződések aláírására 2021. október 26-án került sor a pécsi Laterum Hotelben.

Mint az a mellékelt fotókon látható, a támogatott diákok és szüleik nagy örömmel és büszkeséggel vették át a támogatást igazoló oklevelet a Rotar Club Pécs elnökétől.

SZÍVBŐL GRATULÁLUNK MINDEN TÁMOGATOTT DIÁKNAK!