21 fő tehetséges és rászoruló diák részesült támogatásban az idei Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázaton

A Rotary Club Pécs már hosszú évek óta kiemelt feladatának tartja a Pécsett tanuló tehetséges fiatalok felkutatását és támogatásukat, előmenetelük segítését. Úgy gondoljuk, hogy a tehetségeket helyzetbe kell hozni, meg kell adni nekik minden esélyt ahhoz, hogy az életben sikeresek lehessenek.

A Rotary Club Pécs által 2020-ban indította útjára a Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázatot, melynek kiemelt célja a tehetséges és rászoruló, pécsi középiskolás fiatalok támogatása, annak érdekében, hogy tevékenységüket kibontakoztathassák, elmélyíthessék, ezáltal a kiválósági területükön a jövőben még sikeresebbek lehessenek.

A Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat anyagi hátterét a Pécsi Rotary Alapítvány által kezelt Pécsi Rotary Ösztöndíj Alap képezi. Az Ösztöndíj Alap anyagi forrása elnyert pályázatokból és a térségben működő vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek adományaiból adódik össze.

Idén negyedik alkalommal került sor a Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat meghirdetésére. Az objektívebb értékelést elősegítendő idén először hirdettük meg a pályázatot négy külön kategóriában: a művészetek, a sport, a szakmai ismeretek és a tudomány területén.  A nyár folyamán 41 db, szinte kivétel nélkül remek pályázat érkezett a tanárok, edzők, szakmai felügyelők ajánlásaival kiegészítve.

A pályázatokat egy hat tagból álló Értékelő Bizottság értékelte. Az értékelés szempontjai az adott területeken elért eddigi eredmények, a tanulmányi eredmények, a támogatás felhasználásának tervezett célja és a rászorultság (családi háttér, anyagi helyzet) voltak.

Nagy örömünkre Rotary Club Pécs az idei évben is jelentős anyagi forrást tudott összegyűjteni támogatóitól a Pécsi Rotary Ösztöndíj Alap számára. Ennek köszönhetően az értékelő bizottsági tagok által adott pontszámok és szöveges értékelések figyelembevételével idén összesen 21 pécsi középiskolás diák pályázatát tudta támogatásban részesíteni, összesen 2.690.000 Ft értékben. A díjak 80 000 és 150 000 Ft között változtak.

A támogatottak között vannak kiemelkedő művészeti eredményekkel rendelkező fiatalok (versmondók, írók, színjátszók, táncosok, népdal énekesek, zenészek), a sportolók között találhatunk úszót, triatlonost, birkózót, boxolót, a szakmák kiváló képviselői között hangtechnikust és villamos szakembert, míg a kutatók között a kémia, biológia vagy épp a humán tudományok terén jeleskedő fiatal tehetségeket.

A Rotary Club Pécs az ösztöndíjban részesült diákok számára a pénzösszegeket és az elismerő okleveleket 2023. október 24-én 17 órakor egy ünnepélyes díjátadó ceremónia keretében adta át a pécsi Hotel Kikelet éttermében. A díjátadón jelen volt mind a 21 fő díjazott diák és szüleik, nevelőik.

Az alábbi fotókon megörökítettünk néhány pillanatot az ünnepélyes díjátadásról és az idei évi díjazottjainkról, akik a támogatást igazoló oklevelet a Rotary Club Pécs elnökétől vehették át. A díjátadáson jelen volt Pécs Megyei Jogú Város jegyzője is.

Gratulálunk minden díjazottunknak!