Nagy érdeklődés a 2022. évi Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázaton

A Pécsi Rotary Club 2022 tavasszal hirdette meg idei évi Ösztöndíj Pályázatát, melynek célja a tehetséges pécsi fiatalok támogatása annak érdekében, hogy kiemelkedő tudományos, szakmai, művészeti vagy sport tevékenységüket kibontakoztathassák, elmélyíthessék, ezáltal a kiválósági területükön a jövőben sikeresek lehessenek.

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az idei pályázat iránt aktív érdeklődés mutatkozott a pécsi középiskolások körében, összesen 42 db pályázat érkezett be, közel 6 millió forint támogatási igény mellett.

A pályázatok értékelése jelenleg zajlik, az Értékelő Bizottság javaslata alapján a Pécsi Rotary Club várhatóan 2022. szeptember végéig hoz döntést a beérkezett pályaművekről.

Köszönjük a pécsi diákok érdeklődését!