Tizenhat pécsi középiskolás diák részesült támogatásban a Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat keretében

A Rotary Club Pécs már hosszú évek óta kiemelt feladatának tartja a Pécsett tanuló tehetséges fiatalok felkutatását és azok támogatását, előmenetelük segítését. A Rotary Club Pécs által 2020-ban útjára indított Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat kiemelt célja a tehetséges és rászoruló, pécsi középiskolás fiatalok támogatása, annak érdekében, hogy kiemelkedő művészeti, tudományos vagy sport tevékenységüket kibontakoztathassák, elmélyíthessék, ezáltal a kiválósági területükön a jövőben sikeresek lehessenek.

A Pécsi Rotary Ösztöndíj pályázat anyagi hátterét a Pécsi Rotary Ösztöndíj Alap képezi. Az Ösztöndíj Alap anyagi forrása elnyert pályázatokból és a térségben működő vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek adományaiból adódik össze.

A Rotary Club Pécs által 2020 tavaszán meghirdetett pályázati felhívásra minden elképzelést felülmúlóan 50 db pályázat érkezett, s bátran elmondható, hogy alapos, szépen megfogalmazott pályázatok érkeztek.

A beérkezett pályázatokat egy 8 tagból álló Bíráló Bizottság értékelte, előre meghatározott értékelési pontszámrendszer alapján. Az értékelés főbb szempontjai a tudományos, művészeti vagy sport területen elért kiválóság, a rászorultság (családi háttér, anyagi helyzet) és a támogatás felhasználását illetően megfogalmazott célok és tevékenységek indokoltsága, részletezettsége voltak.

A Rotary Club Pécs a rendelkezésére álló források és a bíráló bizottsági tagok által adott pontértékek átlagának figyelembevételével 16 fő pécsi középiskolás diák pályázatát tudta támogatásban részesíteni, összesen 1.322.500 Ft értékben.

A Rotary Club Pécs tagjai elhatározták, hogy az anyagi támogatáson túl személyes kapcsolatrendszerük és tapasztalataik felhasználásával is segítik a díjazott diákokat. Ezért minden támogatott diákot a jövőben egy mentor személy segít, aki a Club tagja és feladata, hogy kövesse a díjazott pályáját és ha szükséges, segítse, támogassa céljai elérésében. Egyúttal ez a mentori rendszer lehetővé teszi, hogy a Club folyamatosan kapcsolatot tartson a támogatott diákokkal és figyelemmel viselhesse sorsuk alakulását.

A díjak átadására 2020. június 23-án került sor a Rotary Club Pécs ünnepi ülésén, ahol a támogatott diákok, valamint családtagjaik és nevelőik vettek részt. Felemelő érzés volt látni a sok tehetséges fiatal és hozzátartozóik arcán az örömet és büszkeséget!

A támogatottak között vannak a zeneművészetben kiemelkedő eredményekkel rendelkező ifjú művészek (klarinét, fuvola, kórusének), vers- és prózamondásban jeleskedő diákok, matematikai és műszaki területen komoly eredményeket felmutató fiatalok, de a díjazottak között találunk egészen különleges területeken kiváló eredményeket elért tizenéveseket is (bűvészet, filmezés).

Összességében elmondható, hogy Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat első fordulója abszolút sikerrel zárult és a Rotary Club Pécs határozott célja a kezdeményezés folytatása, hogy minél több tehetséges és rászoruló pécsi diák részesülhessen a Rotary támogatásában.