Mi is a Rotary

A Rotary egy ideál, amely abban áll, hogy azonos felfogású személyek azon céllal képeznek egy közösséget, hogy a magán és hivatali életükben gyakorolt magas etikai elveiket a társadalom mind szélesebb körében érvényesítsék. Ezen elveket legtömörebben a Rotary „négy kérdés próbája” fejezi ki. Ez egy sablon, amely alapján mindenki megvizsgálhatja saját személyiségét és eldöntheti megfelel e a Rotary elveknek:Igaz-e?
Tisztességes-e minden érintett számára?
Elősegíti-e a barátságot és a jóakaratot?
Javát szolgálja-e minden érintettnek?A több, mint 100 éves múlt bizonyította, hogy a Rotary képes e célt szolgálni és egyben kialakította azon irányelveket, követelményeket, célkitűzéseket és szervezeti formát amely optimálisan egyesíti a tagok egyéni szükségleteit a társadalom szolgálatával. Ezeket a következőkben lehet összefoglalni:

  • Az adott településeken minden foglalkoztatási ágnak legyen képviselője. Olyan pozíciót kell betölteniük, amelynek révén szakterületükön alapvető befolyással rendelkeznek. A tagok együttesen a társadalom és gazdasági élet egész területét lefedik.
  • A klub minden héten adott időben és helyen találkozik, közösen ebédel vagy vacsorázik. A részvétel kötelező. Ha egy tag máshol tartózkodik, külföldön vagy belföldön, úgy az ottani klub meetingjén vesz részt. A meetingen minden lakalommal előadást is tartanak (általában a tagok, néha meghívottak) azzal a céllal, hogy mind szélesebben tájékozódjanak a tudomány, technika, gazdaság és művészet különböző területeiről és problémáiról.
  • A Rotary tagok igyekezzenek minden helyzetben példaként szolgálni: a magán a szakmai és a közéletben. Megbízhatóság, őszinteség, nyíltság és segítőkészség természetes jellemzői a Rotary tagnak.
  • A Rotary baráti társaság. A tagok saját klubjuk tagjai és nem a nemzetközi szervezeté. Egy klubba csak az léphet be, akit a klub arra felkér és akit valamennyi tag személyes barátként is elfogad. Ha két vagy három tag ellenzi valakinek a felvételét úgy nem lehet a klub tagja, ezt az alapszabályzatban fogjátok meghatározni.

A mi Pécsi Rotary Clubunk azt mondja ki, hogy kettőnél több nemleges szavazat esetén nem kerülhet felvételre a javasolt személy. A mi történetünkben 18 év alatt egyetlen egyszer fordult elő. A felvételi ajánlásokat úgy kell előkészíteni, hogy ilyen eset lehetőleg ne forduljon elő. Külön 2-3 fős felvételi bizottságot is lehet létrehozni.

  • Rotary = rotáció = forgás. Mindenki csak egyszer és egy évre lesz klubja elnöke. Minden tag egyenlő, egyenlő jogokkal és felelősséggel, anélkül hogy valaki is „egyenlőbbé” válhatna a többieknél.

Mégis ki kell emelnem az elnök meghatározó szerepét. Ugyanis az elnök személyiség tenni akarása, ambíciója, hogy tegyen valami meghatározót. A Club aktivitása, nagy mértékben függ az elnök személyétől, lehet élményekkel teli év és vonatkozik mind szociális programokra, mind az eseményekre.Szervezhet nagyon jó előadásokat, kirándulásokat stb., vagy eltelhet úgy egy év, hogy jól meg elvagyunk magunkban. Természetesen az elnök nem nélkülözhet a közvetlen segítőinek, titkár, alelnök, pénzügyi és gazdasági felügyelő, sőt ha jó elnök akar lenni, az egész klub aktivitására kell, hogy támaszkodjon.A már öreg kluboknak pl. mint a miénk, már meg vannak a hagyományos programjai, keretei, amit tovább kell vinni. Nálunk ilyen az új évi koncert, a bál teszi ki bevételi forrásaink javát, ami szociális és programjainkra fordítunk. Az elnöki és titkári munka megtiszteltetés, de egy nagyon nagy munka is. Emlékszem 1997-98-ban én voltam az elnök. Megünnepeltük első alapításunk 70. évfordulóját, amelyen 6 országból 16 Club volt ott. Ezt annak köszönhetem, hogy legtöbb helyre személyesen mentem el meghívni a Clubot. Fárasztó, de egy életre szóló élményt adott nekem ez az év. Még miért jó ez a rotáció? Nem telepszik rá egy személyiség hosszú éveken keresztül a Clubra. Ismerünk olyan civil Clubot, ahol már 15 éve ugyanaz az elnök.